Τα κλεμμένα σταφύλια

ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, 1985

Σχέδιο: Ανδρέας Χαραλάμπους